divendres, 10 de setembre de 2010

Sintonia cavalleresca

Zdяavo de nou, puвlicisteš d'inteяnet que feu pïudor a cadaveя!

Elš cяoateš del GOEAR volen aprofitar el tдlent dels meuš bдstaяds per feя puвlicitat šense pagaя elš meus "seяgeis". M'hдn donat unд bonд яaó per treure д pašsietjar el meu T-80. Aяяašaré tota lд vostяa вiвliotiecд de šons i uš empalaяé amв un viяuš infoяmatic meš gran que el cap de Radomiя дntic.

дh, дquí lд sintoniд cavдlleяescд.

Et яiсordeu:
seяgei mola!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada