dilluns, 13 de setembre de 2010

Sintonia font del gat Heavy

Zdяavo dě иou, єscòяia!

Si дlguna cosa vaig apяendяe quan ěra sargeиt de les Boiиes Rojěs a la meva estimada лugoslàviд ès que les bдles s'acaben, però l'eиemic sempre torna.

L'equip del progrдma d'ěstiu va recomдnar els meus petits bдstaяds a l'edició d'hivern de l'EXTRAяяADI. Òвviament, tot gяàcies a les mevęs habilitats иegociadores i la PPS-43, el męu suвfusil дutomàtic pяefeяit. Faвricació soviět! Ja иo es fan aяmes com les d'abдns...

дquí těniu en pяieмicia la pяimera versió de INFILTяATS, on els měus pieтiтs яatěs sěnse тaleиt, čas Modgi i čas Maяc s'infiltяen en la tяibus urbдnes dęl heavy. Per posar exeиple no van tenir cap idea millor que fęr una versió Metдl de "Baixant de la font del gat".

Et яiсordieu:
sergei mola!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada